Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download
piątek, 24 luty 2023 12:30

Kim jest doradca budowlany, ekspert i rzeczoznawca budowlany?

Ekspert w budownictwie Ekspert w budownictwie mat.prasowe

Doradca budowlany to specjalista, którego zadaniem jest doradzenie klientom w kwestiach związanych z budownictwem i nieruchomościami. Doradca budowlany może pomagać w każdym etapie procesu budowlanego, począwszy od wyboru odpowiedniej działki, poprzez planowanie i projektowanie budynku, aż po uzyskanie pozwolenia na budowę i realizację samej budowy.

Do głównych zadań doradcy budowlanego należy m.in.:

 • Pomoc w wyborze odpowiedniej działki pod budowę, biorąc pod uwagę lokalizację, dostępność mediów, kierunki zabudowy i inne kwestie związane z planowaniem przestrzennym.
 • Pomoc w uzyskaniu wszelkich wymaganych dokumentów i pozwolenia na budowę, takich jak decyzje o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę, zgłoszenia konstrukcyjne, itp.

 • Doradztwo w zakresie projektowania i aranżacji wnętrz, wyborze materiałów budowlanych oraz odpowiednich technologii budowlanych, które najlepiej odpowiadają wymaganiom klienta.

 • Nadzór nad procesem budowlanym, w tym kontrola jakości wykonanych prac, terminowość realizacji, a także kosztów inwestycji.

 • Pomoc w znalezieniu odpowiednich wykonawców, zarówno podczas etapu projektowania, jak i realizacji budowy.

Doradcy budowlani są zwykle specjalistami z wieloletnim doświadczeniem w branży budowlanej i posiadają wiedzę z zakresu architektury, inżynierii budowlanej, prawa budowlanego, a także znajomość rynku nieruchomości.

doradca budowlany

doradca budowlany

Kim jest ekspert budowlany?

Ekspert budowlany to specjalista z dziedziny budownictwa, który posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające mu przeprowadzanie kompleksowych analiz i ocen dotyczących różnych aspektów związanych z budową i eksploatacją obiektów budowlanych.

Do głównych zadań eksperta budowlanego należy m.in.:

 • Wykonywanie ekspertyz technicznych, polegających na analizie stanu technicznego obiektów budowlanych, identyfikacji przyczyn awarii, szacowaniu kosztów napraw i modernizacji.
 • Ocena zgodności z wymaganiami technicznymi i prawnymi, np. w zakresie przepisów budowlanych, ochrony środowiska, bezpieczeństwa pożarowego i innych wymagań dotyczących budynków i instalacji.

 • Wykonywanie nadzoru inwestorskiego, czyli pełnienie roli przedstawiciela inwestora na budowie i kontrolowanie, czy prace są prowadzone zgodnie z projektem, terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Doradztwo inwestycyjne, polegające na ocenie opłacalności i ryzyka przedsięwzięć budowlanych, pomocy w wyborze technologii, materiałów i urządzeń budowlanych.

 • Wykonywanie audytów energetycznych, polegających na analizie efektywności energetycznej obiektów budowlanych i proponowaniu rozwiązań umożliwiających oszczędzanie energii.

Ekspert budowlany może pracować jako niezależny konsultant, a także zatrudniony w firmach zajmujących się projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją obiektów budowlanych, a także w instytucjach rządowych, np. w organach nadzoru budowlanego czy agencjach ochrony środowiska.

ekspertyzy budowlane

ekspertyzy budowlane

Kim jest rzeczoznawca budowlany?

Rzeczoznawca budowlany to specjalista z dziedziny budownictwa, który posiada wykształcenie techniczne oraz doświadczenie w zakresie projektowania, budowy, eksploatacji, napraw i modernizacji obiektów budowlanych. Rzeczoznawcy budowlani są w stanie przeprowadzić kompleksową ocenę techniczną obiektów budowlanych, a także sporządzić ekspertyzy, opinie, sprawozdania i raporty związane z różnymi aspektami budownictwa.

Rzeczoznawcy budowlani mogą być powoływani w celu wykonania oceny stanu technicznego budynków, np. przed zakupem nieruchomości, w trakcie postępowań sądowych, w celu wyjaśnienia przyczyn awarii lub ustalenia wartości nieruchomości.

Do zadań rzeczoznawcy budowlanego może należeć m.in.:

 • Analiza dokumentacji technicznej i projektowej
 • Badanie jakości wykonania robót budowlanych
 • Sprawdzanie zgodności budynków z wymaganiami prawa budowlanego i innych przepisów
 • Wykonywanie pomiarów i prób technicznych
 • Ocena stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym identyfikacja przyczyn awarii i szacowanie kosztów naprawy
 • Opracowywanie ekspertyz, opinii, sprawozdań i raportów związanych z budownictwem.

Rzeczoznawcy budowlani są zwykle zatrudniani przez firmy, instytucje lub osoby prywatne jako niezależni eksperci, a także mogą działać jako samodzielni przedsiębiorcy. Ich zadaniem jest świadczenie usług o charakterze doradczym, doradczo-ekspertyzowym, nadzorczym i kontroli jakości w budownictwie.

Więcej informacji w tym temacie znajdziecie na stronie internetowej https://doradca-budowlany.pl/